fbpx

Tarieven

Kosten voor een consult bedragen €80 per uur en voor uitkeringsgerechtigden €50,- per uur. Bij het volgen van een therapeutisch traject zijn er de volgende pakketten mogelijk:

Basis Pakket

420
00
 • 6x 1 uur consult
 • SensiTherapie
 • TotalBalance Coaching
 • Werkboek

Standaard Pakket

780
00
 • 12 x 1 uur consult
 • SensiTherapie
 • TotalBalance Coaching
 • Werkboek
 • Gratis consult indien wenselijk na 3 maanden

Extra Pakket

960
00
 • 16 x 1 uur consult
 • SensiTherapie
 • TotalBalance Coaching
 • Werkboek
 • Gratis consult indien wenselijk na 3 maanden
 • Extra ondersteuning via mail/telefonisch

Veelgestelde vragen

Na de behandeling ontvang je een factuur of in het geval van de Pakketten kan deze factuur ook in deeltermijnen worden toegezonden. Een factuur dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij er schriftelijk een betalingsregeling is overeengekomen. Bij een betalingsregeling ontvangt de deelnemer een afschrift van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie.

Betaalwijze: Cash / Pin / Tikkie / Overboeking

Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.

Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

SensiTherapie  en TotalBalance worden helaas nog niet vergoed door zorgverzekeraars.

Heb je een andere vraag?